partia girl

به چشمانت بیاموز هرکسی ارزش دیدن ندارد


برچسب‌ها: <-TagName->
[ جمعه 3 آذر 1398برچسب:, ] [ 13:43 ] [ atefeh ] [ ]

 

همبازي قديم!
چشم نگذار...
آنقدر دورم كه با شمردن همه ي اعداد هم پيدايم نميكني...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ یک شنبه 4 فروردين 1392برچسب:, ] [ 19:37 ] [ atefeh ] [ ]

khoshhal misham b un vebamam sar bezanid....

www.wildeye.blogfa.com


برچسب‌ها: <-TagName->
[ سه شنبه 17 بهمن 1391برچسب:, ] [ 16:47 ] [ atefeh ] [ ]

دنیای دست ها از هر دنیایی بی وفاتر است.


امروز دستهایت را می گیرند ، قصه ی عادت که شدی ؛ همان دستها را

برایت تکان می دهند...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ دو شنبه 2 بهمن 1391برچسب:, ] [ 14:40 ] [ atefeh ] [ ]

داريم جايي زندگي مي کنيم که:
هرزگي : مد
بي ابرويي : کلاس
مستي و دود : تفريح
و لاشخوري و گرگ بودن : رمز موفقيته...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 9 دی 1391برچسب:, ] [ 18:46 ] [ atefeh ] [ ]

خیره خیره نگاهم نکن…
چشمهایم دیگرسگ ندارد که آب دهانه هارت را برایش راه بیاندازی! گرگی درونش خفته است.حواست باشد!
می درد…!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 9 دی 1391برچسب:, ] [ 18:31 ] [ atefeh ] [ ]

اموخته ام که هرگز باکسانی که اختیار زبانشان را ندارند رفت و امد نکنم...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ سه شنبه 21 آذر 1391برچسب:, ] [ 14:4 ] [ atefeh ] [ ]

اموخته ام 3

اموخته ام که هرگاه کسی میخواهد به من صدمه بزند خودش بیشتر صدمه می بیند...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ سه شنبه 21 آذر 1391برچسب:, ] [ 13:57 ] [ atefeh ] [ ]

اموخته ام 2

اموخته ام که به چشمانم یاد بدهم عشق را متجلی کنند...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ سه شنبه 21 آذر 1391برچسب:, ] [ 13:54 ] [ atefeh ] [ ]

اموخته ام١

اموخته ام که قلب انسانها یامیتواند مملو از عشق باشد یا تنفر...

نمیتوان در ان واحد هم عاشق بود و هم کینه توز...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ سه شنبه 21 آذر 1391برچسب:, ] [ 13:48 ] [ atefeh ] [ ]

با سیگار کشیدن کسى مرد نشد
ولى
با نامردى، خیلى ها سیگارى شدن...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, ] [ 12:40 ] [ atefeh ] [ ]

آنکه بین من و تو شام جدایی آورد ، می کنم نفرینش ، یا الهی ،

بکنش چون من زار ، پیش معشوقش خار ، هر دو چشمانش تار ، تا

بداند چه به من می گذرد ، از غم دوری آن چشم عزیز


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, ] [ 12:37 ] [ atefeh ] [ ]

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که بر وجودم نشاندی ، به خاطر نمکی که بر زخمم گذاردی


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, ] [ 12:36 ] [ atefeh ] [ ]


از چشم هیچ کسی نمی شود خواند که دوستتان دارد یا نه …. !

بس که برای نفر قبلی گریه کرده ، حالت چشمانش عوض شده


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, ] [ 12:34 ] [ atefeh ] [ ]


از حساب و کتاب بازار عشق

هیچ گاه سر در نیاوردم !

و هنوز نمی دانم چگونه می شود

هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی

من بدهکارت می شوم ؟


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, ] [ 12:34 ] [ atefeh ] [ ]


چگونه در این چشم های زیبا
جا داده ای
این همه دروغ را؟!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 9 آذر 1391برچسب:, ] [ 12:27 ] [ atefeh ] [ ]

نگام کن...

میبینی چقد...

اره بخند...

ب خواستت رسیدی...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ دو شنبه 6 آذر 1391برچسب:, ] [ 14:49 ] [ atefeh ] [ ]

خدایاااااا...کمکم کن...

خدایاااااا...کمکم کن...

خییییییییلیی گرفتارم.......


برچسب‌ها: <-TagName->
[ دو شنبه 6 آذر 1391برچسب:, ] [ 12:10 ] [ atefeh ] [ ]

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی :

" نــــذار برم "

یعنـــــــی بــرم گــــردون
سفــــت بغلـــــم کـــن

ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و
بگــــــو :

"خدافــــظ و زهــــر مـــار
بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ

مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!
مــــــگه الکیــــــــه!!!!"

چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!!
چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری؟!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 2 آذر 1391برچسب:, ] [ 13:10 ] [ atefeh ] [ ]

 

خدایا...!

 

 

 

 

 

به تو سپردمش....

 

 

 

به هر سختی هم که

 

شده

 

 فراموشش میکنم....

 

دیگه هم سراغش نمیرم

 

 

 

حتی اگه بمیرم...

 

 

 

اما یه خواهشی ازت دارم..!

 

 

 

یه روزی...

 

یه جایی...

 

تو بغل یکی دیگه...

 

 

 

"مست مست"

 

 

بد جوری یاد من بندازیش..!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 2 آذر 1391برچسب:, ] [ 11:17 ] [ atefeh ] [ ]

از هرچه می ترسیدم

سرم اومد...

کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

تو هم

ترسناک بودی....!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:50 ] [ atefeh ] [ ]

هنوز دلخوشم به

"خدا نگهدارت"

اگر نمی خواستی برگردی

اصراری نبود که

خدا مرا نگه دارد....


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:49 ] [ atefeh ] [ ]

بعد از تــــــــــــــــــــــو

هر که مرا دید...

تو را

نفرین کرد...!!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:45 ] [ atefeh ] [ ]

وقتی

از پشت خنجر زدی

فهمیدم

هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز

به چشمانم

مبتلایی...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:42 ] [ atefeh ] [ ]

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

برم نمی گردانی؟!!

یک طرفم

ســـــــــــــــــــــــرخ

شد...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:41 ] [ atefeh ] [ ]

چه لذتی بالاتر از این

که:

"اسم ت"

قسم راست

یک نفر باشد...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:37 ] [ atefeh ] [ ]

ضربه آخـــــــــــــــــــــر

 

را

 

خدایــــــــــــــــــم زد...

 

آن زمان که برای رفتنت استخاره کردی و...

 

خـــــــــــــــوب آمد...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:34 ] [ atefeh ] [ ]

 

دیـــــــگر

استفاده نمی کنم

از میم مالکیت!!!

شب بخیر

قشنگ"ش"....


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 14:31 ] [ atefeh ] [ ]

سلامتی اونایی که خیلی تنهان
نه که نمیتونن با کسی باشن
فقط دلشون نمیخواد با هر کسی باشن.....!


برچسب‌ها: <-TagName->
[ شنبه 27 آبان 1391برچسب:, ] [ 12:48 ] [ atefeh ] [ ]

تو زیر همه چیز زدی،


و من

فقط

زیر گریه...


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنج شنبه 25 آبان 1391برچسب:, ] [ 12:30 ] [ atefeh ] [ ]